Jag har här valt att publicera bilder från min kamera, i två olika gallerier, dels lite mer allmänt hållet i
"Fastnat på bild", samt i "Glömda rum -En semsterhälsning från Sverige" som visar
upp bilder från några mer okända sidor av Sverige, och utlandet.

"Fastnat på bild" hittar du in till genom att klicka på bilden ovanför, eller här!

"Glömda rum" hittar du in till genom att klicka på bilden ovanför, eller här!